Keresés

Menü

Adatvédelmi törvény alkalmazása honlapüzemeltetés során

Marketing Professzorok
Már csatlakoztam Köszi, most nem

Legyen törvényes adatvédelmi szabályzata, ha honlapot üzemeltet!

2013.01.11.

2013-01-11

MátéBalázs.hu

MátéBalázs.hu

Számos szakértői vélemény értelmezése után foglaljuk össze a fontosabb tudnivalókat az adatkezelésről szóló törvényi rendelkezésről. Amit következtetésként eddig le tudtam vonni a szakértők véleményéből az az, hogy maradéktalanul megfelelni a törvénynek nem lehet, ha nagyon kukacoskodni akarnak, akkor úgyis találnak hibát,  amiért bizony büntetés jár. Tegye meg a legfontosabb lépéseket a törvényes adatkezelés érdekében, végső esetben kérjen jogi tanácsot. 


 

A teljes adatvédelemre vonatkozó törvény itt található:
Magyar Közlöny 88. szám, 2011. július 26. 
melynek neve: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 
A törvény szinte kivétel nélkül mindenkire vonatkozik aki az interneten jelen van, weboldalt üzemeltet és bármilyen módon személyes adatokat kér vagy  tárol a látogatóiról. Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit a természetes személynek a kizárólag saját személyes céljait szolgáló adatkezeléseire.
 
Személyes adatnak minősül például az ügyfél neve, címe, születési adata, telefonszáma, e-mail címe, fotója stb. Adatkezelőnek az minősül, akik ezeket a adatokat kezeli. Tehát minden olyan weboldal tulajdonost, aki weboldalán valamilyen módon adatatokat gyűjt látogatóiról, legyen az webáruház, fórumok, hírlevél küldő rendszerek, honlap ahol szerepel regisztráció, belépés stb. 
 
 

Az adatkezelés célja

4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetõ. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 
Két példa a jogszerűtlen adatkezelésre a theweb.hu cikke alapján :
 
  • Jogszerűtlen az adatkezelés például egy piactér esetén, ahol eladni kívánt termékeket helyezünk el, ha a rendszer elkéri a hirdető címét, az akár lehet jogszerűtlen, hiszen a terméket el lehet adni a hirdető lakcímének rögzítése nélkül.
  • A hírlevélre feliratkozáshoz nem kell más mint az e-mail cím, tehát ha mi elkérjük a nevet és a telefonszámot, már megbüntethet minket egy hatóság ha akar. Bárkit meg lehet büntetni e jogszabály alapján.

 

 

Adatkezelés időtartam

A törvény előírja, hogy az adatkezelés időtartamát meg kell határozni, a korlátlan ideig történő adatkezelésről általánosságban elmondható hogy tilos.
 
4. § (2) Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetõ.
 
Ez azt jelenti hogy jogszerűtlen az adatok felhasználása akkor, ha egy kampány lezártát követően az itt megszerzett e-mail címekre Te reklám üzenetet küldesz. Jogszerű abban az esetben, ha külön kérted a hozzájárulását a hírlevélre (itt is meg kell adni a hírlevél adatkezelőjét) való feliratkozáshoz. 
 
 

Adatkezelés időtartam

Részletes tájékoztatást vagy köteles adni az alábbiakról :
 
  • adatkezelő kiléte, 
  • adatkezelés célja, 
  • jogalapja, 
  • adatkezelés időtartama, 
 
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett jogaira (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás) és jogorvoslati lehetőségeire is (az adatvédelmi hatóság és a bíróság eljárásai)
 
 

Adatbiztonság követelménye

Az adatkezelõ, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 
(3) Az adatokat megfelelõ intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
 

Adatfeldolgozás : 

(4) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerzõdést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.
 
 
 

Módosítás azoknak, akik már rendelkeznek adatkezelési tájékoztatóval

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 
 
  • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez;

 
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 

Összegezve

 
Be kell jelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba elektronikusan vagy írásban a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság weboldalán minden olyan esetben amikor a weboldalon személyes adatok kezelése történik (pl. direkt marketing célú adatkezeléseket, nyereményjátékokat, hírlevél feliratkozásokat, önéletrajzok kezelését is).
címkék:
2018 legfontosabb online marketing trendjei

2018 legfontosabb online marketing trendjei

2018-01-07

A Forbes angol oldala összeírta, melyek szerintük azok az online marketing trendek, melyek 2018-ban meghatározóak lesznek. Áttekintve a cikket sokat gondolunk mi is igaznak a magyar helyzetre, de azért ez egy speciális...

Hogyan küldhetsz törvényesen hírlevelet 2018-ban? Melyek az email marketing szabályai, melyet be kell tartanod? Megmutatjuk, mit kerülj el, mi az amit csinálhatsz, és mi az amit mindenképpen csinálnod kell, azért, hogy törvényes és eredménye legyél!

Email marketing? Így csináld törvényesen!

2018-01-06

Hogyan küldhetsz törvényesen hírlevelet 2018-ban? Melyek az email marketing szabályai, melyet be kell tartanod? Megmutatjuk, mit kerülj el, mi az amit csinálhatsz, és mi az amit mindenképpen csinálnod kell, azért, hogy...

Hírlevél feliratkozás

Tudományos marketing tippek, gyakorlati tapasztalatokon próbálva. Iratkozz fel most!